ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

This application allows you to add new person contact by phone with or without name to your contact book as fast as possible. Also if you make mistake while you are entering new phone in the middle of phone number you can easily roll back bad changes by history. To add new contact with only phone - Enter phone - Click quick call - (Later) Go to phone call history. Click add on phone you have called. And add it to your contact book with additional info. To add new contact with phone and name - Enter phone - Click quick call with name - Enter name and call - (Later) Go to phone call history. Click add on phone ( with name ) you have called. You will see that now in contact name and phone is autocompleted. And add it to your contact book with additional info. To roll back bad part of phone number - Go to history - Choose good phone part - Click on round button. My Life experience and ideas Sometimes we need to add new contact quickly and we don't have alot of time (from my life experience) : - Hurry to train or airport and meet old friend - Take Girl phone on the street - Sign business contact and need to add person quickly - Call to bank as quick as possible ( and have their contact for the future) and etc. Windows Phone has very long way to add new contact. You need to go to contact book. Click new. Enter alot of necessary info. Click save. But what if you don't have alot of time but you have time only to enter phone with or without name. The easiest way to enter phone and name somewhere. Check that phone is existed by making call. And later when you have time add this to your contact book. Developer issues There is no normal way to add contact to contact book programmatically that's why I can't make button to save contact to contact book directly. Also there is no way to make call without prompt dialog, which ask you yes or no for new call. So I found only one way through making call, and then adding contact by call history. Good side is that when you make call you check that phone exists.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Smart Why

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Smart Why

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

21-03-15

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

106.3 KB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਸਮਾਜਿਕ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਇਵ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ