ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ ਹੈ

₹ 54.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

New: Export contacts to VCF and Excel (CSV) file to your Micro SD, OneDrive and E-Mail. Contacts to SD is a backup tool for Windows phone to backup your contacts directly to your MicroSD card, Email and OneDrive. Features: 1. Contacts to MicroSD card: Contacts To SD backs up all your individual contacts with all available details to your Micro SD card to universally compatible vCard files, which can be shared via Email, Bluetooth, SMS and OneDrive using your default file manager. 2. Send via Email: Send your contacts as attachment(s) using any of your Email accounts. 3. Send via SMS; Contact details of up to 50 contacts can be sent via SMS at a time. 4. Upload to OneDrive: Logging in to your One Drive account, Contacts To SD also saves a combined contact file to your OneDrive account under "Contacts To SD" folder. 5. Easy group picker for long contact list. 6. New: Export to Micro SD, OneDrive and E-Mail as an Excel (CSV) file which supports importing contacts at outlook.com (https://people.live.com/). Privacy policy: The application solely depends on phones capabilities and there are no 3rd party services involved. The contacts are converted to VCard(.vcf) and Excel(.csv) file formats and written to MicroSD card, saved to your Microsoft OneDrive account and can be sent as an attachment using your already existing Email accounts. The application is safe to use and no information is misused. bMBS apps.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

bMBS

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

©2016, All Rights Reserved, bMBS apps.

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

13-10-14

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

3.49 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨ > Backup & manage

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Contacts To SD ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ