₹ 324.00
₹ 324.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

★★★★ - VR Focus GRAB DANGER BY THE HORNS One runaway goat. 100s of dastardly traps in his way. Can you help Danger Goat escape? • A platform/puzzle game made for VR… now available for Windows Mixed Reality Headsets. • Use your motion controllers to guide, slide and catapult the goat to freedom. • Help Danger Goat avoid an arsenal of devious traps, from missiles and shrink rays to crazy killer robots. • Tilt the world using motion controllers to knock down monoliths, sabotage traps and create a path to safety. • Master 28 diverse levels, including snowy mountains, wild forests and even outer space!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

• Performance improvements and adaptive scaling for Min Spec machines • Fixed issue with tracking number of stars earned in Xbox Live • Fixed issue with icon scaling.

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

nDreams Ltd

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

nDreams Ltd

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

21-11-17

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

397.83 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

ਇੱਕWindows 10 PC ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Microsoft ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Danger Goat ਵੈਬਸਾਈਟ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ