ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Destiny is one tricky thing, isn’t it? What if you could be its master? Meet Anna Blake, a girl who is making her way through highschool, and help her make life changing decisions. Every choice you make will interfere directly in Anna’s fate… And that’s kind of awesome! Sneak peek at Anna’s diary and join her in all the amazing adventures! Rick - the handsome and popular football player - or Martin - the smart and cute guy? Red or blue dress for prom night? Even harder: going or not going to the prom and with whom?! Studying or going out? Kissing or waiting? Tough decisions... What about a little help with that? HIGHLIGHTS • New challenging way of reading and interacting with a story • Different endings depending on your choices • Don’t worry: when the story ends, you can go back in time and choose differently. Can you discover every possible ending for Anna’s story? • Beautiful doodle art Life can be very challenging. Will you leave Anna by herself? Disclaimer: While this App is completely free to play, some additional content can be purchased for real money in-game. It contains consumable and non-consumable items ranging from 0.99 USD to 54.99 USD or equivalent. If you do not want to use this feature, please turn off in-app purchases in your device's settings.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Tapps Tecnologia da Informacao Ltda.

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Tapps Tecnologia da Informacao Ltda.

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

09-07-15

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

24.02 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Português (Brasil)
Italiano (Italia)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Dear Diary ਵੈਬਸਾਈਟ
Dear Diary ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ