₹ 154.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

*App Gone FREE for JUST 2 days. Drive+Walk Maps for Lumia Windows Phones is one of the most useful and innovative App for finding locations, routes, Maps, finding directions, roads for Car Driving and Walking as well . Many more interesting features described below. It is a perfect travelling guide, now available in your Pocket. Travel mode can be selected between Driving and Walking. ★ Features Summary: ✔ Location tracking ✔Route finder ✔Travelling guide ✔4 cartography modes ((Road, aerial, hybrid, terrain), ✔ Map colors: black and white ✔Land mark and pedestrian features ✔ Pitching selection (view from every angle) ✔ Heading selection (Turn in every direction) ✔ Powerful Zooming features. ✔ 3 tile sizes (small, medium, large) ✔Directions finder ✔Roads & paths ✔Locate me ✔ Live tile features. ✔Feature Suggestions Box built-in to the App. ✔ Online Social Community to Socialize with other Users. This App contains sliders to change some properties of the map (cartographic mode, pitch, and heading). Map related functionality is demonstrated with retrieving and displaying the phone's current location on the map, searching the map for a keyword, and displaying a route and directions from the current location to a destination. Interesting feature is a Map control with overlays for direct manipulation of the map properties cartography mode (road, aerial, hybrid, terrain), pitch (from which angle to look at the map), and heading (turning the map to change the directional heading that is pointing up). Center and zoom level properties can be changed directly by dragging and pinching the map control. Search feature initiates search functionality requiring input for a search term. If one or more hits are found for a given search term, the map is animated to the location of the first hit.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Oxmite Digital Navigation Apps & Tools

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Oxmite Digital Navigation Apps & Tools

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

01-09-15

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

11.59 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨ > Backup & manage

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ