ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ₹ 1,624.00 ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਲ₹ 269.00
83% ਛੂਟ • 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਕੀ
 
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

"★★★★★ Blows all the others I've tried away. Easy to use and does what it says it does." - from I.C., USA. DEVELOPER'S NOTE: Thanks for all of your positive reviews! We love hearing your feedback for all our new features. Upgrade now to the full version of Disko Duplicate Cleaner - no ads, no in-app purchases, a lifetime license, and more! Paid users get exclusive benefits like first access to new features, paid-only functionality, and priority technical assistance. Support independent and ad-free software by buying a licence. Do you have duplicate photos, movies, or music clogging up your Windows 10? They might be from when you imported photos from your camera twice, or downloaded the same movie to two different locations. Maybe you have a long-forgotten backup lurking somewhere on your system, or maybe you have duplicate albums from merging two music libraries together. Finding these stealthy space hogs is tedious. Disko Duplicate Cleaner does it for you – it's fast, safe, and automatic. Reclaim precious storage space in just two taps. It uses a proprietary scanning engine to search your device for duplicate files. It's smart – the accurate scanner shows you a list of every detected duplicate file in just seconds. And to help you browse the results any matched images are previewed right inside the app, while matched music and videos indicate song duration and bitrate. It's FAST – it scans thousands of files per minute with no false matches. It's easy to use – its intuitive previewer automatically shows you the contents of suspected duplicates. And it's safe – it removes duplicates to the Recycle Bin for easy undoing, and by default it won't touch system files. Disko Duplicate Cleaner is made exclusively for the Windows Store. It's brought to you by the same team behind the popular Disko File Scanner, the five-star rated disk utility featured across the web. All our apps are backed by our team of professional technical support experts in case you get stuck. Get gigabytes of storage back from junk files now with Disko Duplicate Cleaner.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Avanquest Apps

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Copyright © by Avanquest Software

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

25-10-16

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

18.94 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ