ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

EasyMail brings Gmail directly to your desktop. Easily access your mails, notes and calendar in a standalone app. Moreover, EasyMail allows you to switch between different accounts with just one click. Benefit from the seamless integration into your operation system and receive native mail notifications. With EasyMail you will always stay up to date. There is no need to keep your web browser constantly open. Get this app now and enjoy the full Gmail web experience through EasyMail. Benefit from additional features like below: • See the number of unread mails already on your lock screen and taskbar • Get toast notifications for incoming mails • Switch between your accounts with one click • Use EasyMail as your default email app to open email addresses with a click • Secure your mails by setting up a passcode • See a preview of you latest mails via the Live-Tile You have more than one mail account? No problem. With EasyMail you can use up to five accounts simultaneously. EasyMail is especially designed for Windows 10. Experience the convenient way to check your mails by yourself. Download EasyMail now for free! Disclaimer: EasyMail is a third-party app. The developer is in no way affiliated with, authorized, maintained, sponsored or endorsed by the Google Inc. Gmail and all other copyrights are property of Google Inc., and their respective owners. If there is any trademark or copyright violation that does not follow within the Fair Use, please contact me and I will take immediate action.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Tim Grabinat

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

EasyMail is a third-party app. The developer is in no way affiliated with, authorized, maintained, sponsored or endorsed by the Google Inc. Gmail and all other copyrights are property of Google Inc.

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

WunderApps GmbH

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

31-08-15

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

34.28 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਉਤਪਾਦਕਤਾ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)


ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

EasyMail for Gmail ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ
ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
EasyMail for Gmail ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
By using this app the license Terms of Google still apply to the users or licensee of this app. http://www.google.com/accounts/TOS By using this app there are no additional license terms other than that you are granted to use this app for personal use and that the developer Tim Grabinat cannot take any responsibility to the content, privacy policies, or practices of any third party websites.

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ