ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

With colorful charts and instant results, our EMI calculator is easy to use, intuitive to understand and is quick to perform. You can calculate home loan or car loan or personal loan EMI with this calculator. If you are planning to avail any kind of loan, use our EMI calculator to determine EMI payments against the principal loan amount and the interest on the loan and judge how affordable a loan can be for you. Always use the calculator to get a quick quote on your EMIs. Enter the following information in the EMI calculator: •Principal loan amount you wish to avail (rupees) •Loan term (months or years) •Rate of interest (percentage) Use the slider to adjust the values in the EMI calculator form. If you need to enter more precise values, you can type the values directly in the relevant boxes provided above. As soon as the values are changed using the slider (or hit the ‘tab’ key after entering the values directly in the input fields), EMI calculator will re-calculate your monthly payment (EMI) amount. Along with your EMI payment amount, you also get other useful data including : •Total interest payable •Total amount with interest A pie chart depicting the break-up of total payment (i.e., total principal vs. total interest payable) is also displayed. It displays the percentage of total interest versus principal amount in the sum total of all payments made against the loan. When you enter the loan amount, interest rate and loan tenure, the EMI calculator will show EMI amount that you would have to pay every month to your bank / HFC, the total interest payable and the total amount (Principal + Interest). Note that here EMI is calculated taking the interest rate as fixed for the whole tenure.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Vijay Kumar Otti

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© 2013 EMI Calculator. All rights reserved

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Vijay Kumar Otti

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

20-02-13

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

1.14 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਪਹੁੰਚਣ ਯੋਗਤਾ

ਉਤਪਾਦ ਡਿਵੇਲਪਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਐਕਸੈਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

EMI Calculator ਸਹਾਇਤਾ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ