ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Description Estimates & Invoice Maker is a powerful app that allows you to quickly build estimates, invoices & Receipts on your Windows device with an option for online access. Which means you can access your Estimates & Invoices easily on your Windows devices and on your PC or MAC. Features: - Build Estimates, Invoices & Receipts Custom Branding - Use your company logo. - Intuitive and Easy to use Builder that let's you save time by building professional Estimates & Invoices in minutes. - Includes a Virtual Signature Pad to allow your customers e-sign estimates on the spot or remotely via a password protected link. This will help speed up estimate approvals and allow you to win more jobs. - Get automatic notifications when your estimates have been signed. - Create a Menu of all your Service items and set rates for each and easily apply them when creating quotes to save time. - Convert Estimates to Invoices - Duplicate Estimates and Invoices - Instantly Print, Export or Email in PDF format. - Customizable templates with unlimited theme colors - Get Paid Faster - Collect invoice payments via Paypal, Easily add a Paypal Pay Now button to your Invoices to allow your customers make instant payments. - Add Tax, Discounts, Shipping & handling & Amounts already paid info to your Invoices - Multi-Currency Support - Add attachments (Images and Files) to your estimates and invoices - Customer & Job management Portal.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

IW Technologies LLC

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

IW Technologies LLC

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

IW Technologies LLC

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

29-10-17

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

18.93 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Estimates & Invoice Maker ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ