ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Unlock your investment in Microsoft Excel with Explore Excel’s interactive guides. When Excel assistance is only a click away, the complicated becomes simple. • Increase productivity and save valuable time searching for solutions. • Quick and easy guides - no ambiguous books or long winded videos. • Learn when it’s convenient, even on a plane. • No internet required once installed. • Concise knowledge when you need it. • Automatic updates. • Searchable index. • Applies to all recent Excel versions. • Software simulations for absolute clarity. Explore Excel helps you to unlock the full potential of Microsoft Excel with interactive video tutorials that simulate the real program. This bite sized activity approach promotes faster understanding when compared to reading unclear books or watching a long rambling video. You will find tips and explanations of concepts that will help you to create advanced documents quickly and easily. These guides are a valuable resource for every skill level. They will help beginner or intermediate level users to become more proficient. People with high skill levels may learn new things too! For all levels, the guides act as an efficient reference to remind you how it's done. Note: This is a preview app that allows you to conveniently upgrade to the full experience though in app purchases. If you have trouble downloading from the Store. The following may help: 1. Pause and restart the download several times if it stalls. 2. Let the app download over a few days. Restarting the device may also help. 3. Contact Microsoft Customer Support about the Store: https://support.microsoft.com/en-us/contactus/ 4. Contact us.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Clever Brands

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© Clever Brands 2016

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

10-08-16

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

112.34 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਵਪਾਰ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Explore Excel ਵੈਬਸਾਈਟ
Explore Excel ਸਹਾਇਤਾ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

Explore Excel ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ
ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
Explore Excel ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
Reverse engineering or copying of this software is prohibited.

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ