ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Flipboard is your personal magazine. It is the most popular way to catch up on the news you care about, read stories from around the world and browse the articles, videos and photos friends are sharing. To begin, pick a few topics and tap any of the tiles to begin flipping through your personal magazine. Use the Discover button to customize your Flipboard with iconic sources like The New York Times, PEOPLE magazine, Fast Company and many more. You can also connect your social networks like Facebook, Instagram and Twitter. Share what you are reading and enjoy updates from friends all in one place. When you find things you like on Flipboard, use the + button to save it into your own magazines. Build magazines on any topic, from Great Hikes to Gear & Gadgets. Tap the Discover button and select "By Our Readers" to explore magazines other readers are making. Download Flipboard and get started today--it's free! KEEP UP ON FLIPBOARD: For tips and other helpful information visit our website https://about.flipboard.com and follow us via @flipboard on Twitter and on Facebook http://www.facebook.com/flipboard To learn more about how to use Flipboard, visit our Support Page: https://about.flipboard.com/help-center/ If you are having technical issues or have any questions, we're here to help. Please send us an email to: support@flipboard.com Flipboard is also available in your web browser at http://www.flipboard.com

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Flipboard

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© 2017 Flipboard, Inc.

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

15-11-13

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

2.9 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਵੈਬਕੈਮ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
English (United Kingdom)
English (Canada)
English (Australia)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
हिंदी (भारत)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Nederlands (Nederland)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
中文(香港特別行政區)
zh-hant-tw
zh-hant-hk
中文(中国)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Flipboard ਵੈਬਸਾਈਟ
Flipboard ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ