ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

If you ever wanted to know who unfollowed you, blocked you or who is not following you back, or if you want to automatically like photos in a hashtag to get more followers this app is what you need! ■ Features: ✓ New Followers: shows you a list of your recent new followers. ✓ Lost Followers: shows you a list of your unfollowers. you can view their profile and maybe unfollow them too! Using these features you can find out if your recent post was favorable to your followers or not. ✓ Blockers: If any of your followers or accounts that you follow block you, they will appear hear. ✓ Mutual Friends: Find out who is following you back. ✓ Non Followers: If you ever wanted to know who is not following you back, you can catch them here. ✓ Fans: Your true supporters. These are people that follow you without you follow them back. ✓ Vanilla: unwanted people that you've unfollowed them. If you one day changed your mind, you can find them here. Wait! Let's go further. Why not know the above information about your significant other or your best friend too? ✓ Other Accounts: Add your friends accounts or your other accounts and monitor their performance too. Know new and lost followers, mutual friends, non followers, fans and unfollowed accounts of your friends too. Next time surprise your friend by telling them who exactly unfollowed them recently! ✓ Download: downloading photos and videos from Instagram has never been easier. Simply tap a button and it's right in your Photos gallery! no more screenshots and cropping! ■ Exclusive Features ✓ Auto Like: Automatically like recent photos in a hashtag or around a location and let them notice your existence. They will follow you if you have common interests. ✓ Auto Follow: Automatically follow people that have shared posts in a hashtag or around a location recently to be noticed. (Place Holder! stay tuned for the next big feature we'll announce soon™ here!) ■ Media Insights: - find out how many likes and comments you've received totally or what are your most liked media, least liked media, most commented media and least commented media. Feel free to contact us for help and feedback.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

BitApp Studio

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

10-05-17

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

25.14 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਸਮਾਜਿਕ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Followers Insight ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ