ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

It’s simple, professional, and powerful! Fotor for Windows Phone 8 is a perfect combination of many popular photo editing functions including basic editing tools, brilliant special effects, 1-tap-enhance technology, classic borders, collage, as well as other functions. Fotor includes brightness adjustment, cropping, rotation, blur, and also 1-tap-enhance to make your photo shooting more professional. It also includes nine photo effect categories each filled to the brim with amazing effects to make your photos stand out. We also offer a fully customizable collage feature, including movable template borders, dozens of classic templates, and different kinds of background templates. You have the freedom to make some awesome collages! [New features] * Collage • Template Selection • Template ratio • Basic adjustments: A) drag and pull photos by holding finger over photo for 2 seconds to swap the photos position within the collage B) resize the image display with 2 finger drag C) adjust the photo within the frame using 1 finger drag D) adjust the borders by using 1 finger to drag the template’s borders E) one finger tap will bring the an option menu to remove, rotate, or add a photo • Template border background • Template border adjustment * Save quality selection • Provides high, medium and low file size for photo saving options.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Chengdu Everimaging Science and Technology Co Ltd

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Chengdu Everimaging Science and Technology Co Ltd

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

23-02-13

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

16.75 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ


ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Fotor ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ