ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Step into a Medieval world and become the mighty ruler of your empire! Build and develop your cities, strengthen your dynasty, amass your armies and lead them to battle. Form or break alliances with other players to gain a strategic advantage and conquer the realm. • Enjoy a massive, deep and rewarding MMORTS game with thousands of active players. • Build and evolve your cities. • Research new technologies and upgrade your armies. • Use trade, diplomacy and military power to lead your empire to victory. • Gather with old friends or make new ones as you combine your strength to form an unbreakable alliances. • Compete in special realms for fame and fortune. Play now and leave your mark in history! Game of Emperors is completely free to play, but features some in-game purchases.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

• It's the time of year for gifts, and we have a big gift for you. Jump into game now and claim your Winter Holydays Gift Package worth over 2 million diamonds in value! • Timed diamonds can be used to purchase any item which was previously only purchasable for standard diamonds. • You can now access the Statistics screen from the Town Hall. • You can now discard unwanted sectors on the Wheel Of Fortune, for a small diamond price. • You can now re-roll any chosen Daily Quest, for a small diamond price. Thank you for the continuous support for our game!

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Epic World Boss Battles!
  • Tournaments system with great rewards!
  • Items for boosting your battle performance and much more!
  • Craft legendary relics!
  • Take part in the everyday life of your Royal family!
  • Free daily rewards!

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Imperia Online JSC

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Imperia Online JSC

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

08-12-17

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

86.36 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰਣਨੀਤੀ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Game of Emperors ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ