₹ 1,099.00ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
₹ 1,099.00+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Brawling has never been more beautiful! The long-awaited sequel to the smash hit action-platformer is here: Guacamelee! 2 brings luchador Juan Aguacate out of retirement for a stunning new Metroidvania-style adventure, where he must face his greatest challenge yet - one that threatens to tear apart the very fabric of the Mexiverse! Explore a huge, hand-crafted world inspired by Mexican culture and folklore, filled with sassy new villains and weirdos (and a few old friends!). Learn a deep repertoire of bone-crunching wrestling moves to fend off the skeletal hordes and overcome skillful platforming challenges... and who said anything about a Chicken Illuminati? Certainly not us!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • An epic adventure spanning time and space, featuring drop-in 4-player local co-op for you and your best amigos!
  • A brand new upgrade system: discover “trainers” around the world, defeat their challenges, and develop your skill sets for movement, combat, and more!
  • A vibrant, colorful adventure that takes you from the Mangrove Swamp to Hell itself, featuring twice as many enemy types as the first game and a roster of eccentric new bosses!
  • An absolutely fuego electro-Mexican soundtrack, and more gorgeous visuals than ever thanks to a fancy new rendering engine!
  • Definitely no secret society of chickens that teaches you ancient chicken abilities previously lost to the ages!
  • Supports Xbox Play Anywhere: yours to play on both Xbox One and Windows 10 PC at no additional cost.
  • Play anywhere with Cloud Save between Xbox One and Windows 10.

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Drinkbox Studios

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Guacamelee! 2 © 2018 Drinkbox Studios Inc. All rights reserved.

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Drinkbox Studios

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

18-01-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

2.12 GB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

12 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ

ਮੁੱਲ ਰੇਂਜ: ₹ ੧੬੪.੦੦ ਤੋਂ ₹ ੨੧੯.੦੦

ਸਥਾਪਨਾ

ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ Xbox One ਕਨਸੋਲ ਅਤੇ Windows 10 PC ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Microsoft ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Guacamelee! 2 ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ