₹ 164.00
₹ 164.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

This is an interactive story about the Hedgehog and his friends, with a few dozen educational tasks and mini-games for children ages 4, 5, and 6 years old. The game was designed by a professional child psychologist to help educate children. The story includes 5 chapters with alternating narration and plot-related tasks. After completing the story, your kids can continue enjoying the game with 15 additional mini-games, each with 4 levels of difficulty. While playing the mini-games or solving tasks, children develop concentration, attention capacity, working memory, logic, and spatial intelligence. In the beginning of the story, Hedgehog sets off to find the lost shadow of his friend, Mouse. After returning from the journey, he cleans up his house while Squirrel helps him. Then Hedgehog attends Hare's birthday party. In the night, he dreams that he visits a geometry land and gets to know the shapes that live there. In the end of the story, Hedgehog and his friends build a new house in the forest. The following tasks await you: Find differences between pictures, Deliver a letter to the correct address, Jigsaw puzzles, Find mistakes in a picture, Classify objects, Find missing pieces of pictures, Mazes, Find numbers in the correct order, Sudoku puzzles with objects and geometric shapes, Hidden objects, Find an error in a sequence, Decorate a cake, Memory games, and much more. Levels of Difficulty: Easy - small kids (4 years of age ) Normal - preparation for school (5 years of age) Hard - elementary school, 1st grade (6 years of age) Very Hard - for gifted children between the ages of 4 and 6 Our educational games and apps are aimed at the development of cognitive processes of children in the preschool age range (3-6 years old). Commonly, apps of the "edutainment" type focus on learning numbers, letters, shapes or facts. However, pedagogical experience shows that such games mostly train mechanical memory and that isn't enough. It's important for preschoolers to have cognitive abilities developed, too. If brain functions are trained well, the kids will have higher IQs and learn school material more easily.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Sanvada LLC

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Sanvada LLC

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Sanvada LLC

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

19-09-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

267.53 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਵਿੱਦਿਅਕ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ