ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Hindi HD Newspapers is a free Application to read any Hindi Newspaper and update your self with the current affairs. This ePaper Application has HD resolution, having awesome look, and easy to use, easy to navigate to any Newspaper. All newspapers are updated automatically. Having awesome features like Add to Favorites and Take Screenshot which you never see in other Apps before. This is the perfect app to get the latest News from Urdu Newspapers & Online News Portals, We are sharing with you 100+ Hindi Newspapers. If your favorite news paper is missing you can email us and we will add that as well. ★ FEATURES: - Categorized 100+ HD Newspaper Collection - Add your favorite Newspaper to Favorites Folder for easily future access. - Search option in title bar to get your desire newspaper easily - Share your desired newspaper with friends. - Customize your favorite newspapers - Zoom In & Zoom Out and get HD result - Get Screenshot of desired post in newspaper and share with friends ★ HOW TO USE: - Select your desired Newspaper and wait to load, then read and navigate inside - Tap on Search Icon in title bar and write your desired newspaper to get it easily - Tap & Hold any newspaper and check more options, like Add to Favorites and Share/Send Newspaper. - Add your favorite Newspaper to Favorites Folder for easily future access. - Tap on Float Button in Bottom Right Corner to take Screenshot and then share it. Rate this App 5 ★★★★★ to bring more awesome and amazing Newspaper Collection for you. This app has great Hindi Newspaper Collection of various cities. Very useful and helpful app for all.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

ClipinApps

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ClipinApps

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

16-01-17

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

7.06 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Hindi HD Newspapers ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ