ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Put your detective skills to the test with this riveting crime investigation game. Plunge into the haunting stories of Homicide Squad and bring criminals to justice! Join the famous Detectives Turino and Lamonte and help return law and order to the streets of New York. A series of sensational murders has turned the city upside down, from a bloody fountain to a man frozen in a barrel of water. Head to the crime scenes and show your sleuthing abilities. To solve these dreadful homicides, you need to be painstakingly diligent because you’ll have to: EXPLORE lots of locations for clues, FIND AND USE hidden objects, INTERROGATE suspects, ANALYZE clues in the laboratory, SOLVE crimes and arrest perpetrators! While this game is absolutely free to play, you have the ability to unlock optional bonuses via in-app purchases from within the game. You may disable in-app purchases in your device settings. ● Nearly 1050 absorbing quests to tackle ● 30 stunning locations ● 11 unique and complicated cases ● 64 unforgettable characters Plus, more criminal cases, locations, characters, quests and levels are coming in regular updates that are absolutely FREE! ____________________________ Game available in: English, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Russian, Korean, Chinese, Japanese, Traditional Chinese ____________________________ Sign up now for a weekly round-up of the best from G5 Games! www.g5e.com/e-mail ____________________________ G5 Games - World of Adventures™! Collect them all! Search for "g5" in Windows Store! Adventure: ▶ Mahjong Journey® ▶ The Paranormal Society™: Hidden Adventure ▶ Twin Moons Society™: Hidden Mystery ▶ The Secret Society® - Hidden Mystery ▶ Hidden City®: Mystery of Shadows Strategy: ▶ Supermarket Mania® Journey ▶ Survivors: the Quest® ▶ Virtual City Playground ▶ Stand O’ Food® City: Virtual Frenzy HD ▶ Supermarket Management 2 HD ____________________________ VISIT US: www.g5e.com  WATCH US: www.youtube.com/g5enter FIND US: www.facebook.com/g5games FOLLOW US: www.twitter.com/g5games Terms of Service: http://www.g5e.com/termsofservice G5 End User License Supplemental Terms: http://www.g5e.com/G5_End_User_License_Supplemental_Terms

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

We have made some minor improvements. NEW HIDDEN OBJECT SCENE – Turino and Lamonte are dressed to the nines and ready to step into the glamorous 1920s on a private yacht! However, their night of splendor and romance is interrupted by a murder ... and now they’re the main suspects! BIRTHDAY SURPRISE EVENT – Complete 32 challenging quests and piece together six exclusive collections. Be rewarded with the Best Detective Medal, unique avatars and a special decoration: the Mockingbird Yacht, which offers one flashlight and one double flashlight every 24 hours for three months! MORE QUESTS AND COLLECTIONS – Tackle 18 new quests focused on Sheng's lab and 60 additional investigation quests to get unique prizes and find out important details about the next case. FIXES AND IMPROVEMENTS – Experience these important optimizations for yourself! Join the G5 email list and be the first to know about sales, news and game releases! www.g5e.com/e-mail Leave a review and let us know what you think of our latest update. Your feedback helps us provide you with the best experience.

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Nearly 1100 absorbing quests to tackle
  • 30 stunning locations
  • 11 unique and complicated cases
  • 63 unforgettable characters

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

G5 Entertainment AB

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© 2016 - 2019 G5 Holdings Limited. Published by G5 Entertainment AB. All Rights Reserved.

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

12-10-17

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

102.07 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Português (Brasil)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ