ਫਰੀ
ਇਹ Microsoft Edge ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ
ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

This is an Edge browser extension for iDownload Manager (iDM) which is the fastest and most feature-rich download manager available for Windows 10. iDM can download upto 10x faster than standard web browsers. Features like pause/resume, scheduler, queues, etc. make iDM the most complete download manager in the Windows Store. With comprehensive error recovery and resume capability, iDM will restart interrupted downloads due to network issues, power outages or computer shutdown. iDM features smart file segmentation technology to download files on multiple threads to accelerate downloads like never before. And if required, iDM can limit the total network bandwidth usage as well. With available browser extensions, iDM integrates seamlessly with your browser. Distinctive features: • Download YouTube videos. • Download pause/resume support. • Can limit network usage. • Download scheduler with queues. • Automatic download categorization. • Multi-threaded downloads. • Info rich download dashboard. • Chrome browser integration. • Clipboard monitoring for URLs. • High speed background downloading. • Different color schemes for app.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Optimilia Studios

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© Optimilia Studios. All Rights Reserved.

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Optimilia Studios

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

08-07-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

340 KB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਉਤਲੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬਦਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬਦਲੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

iDM Edge Extension ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ