ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

iTel Mobile Dialer Express lets you make VoIP calls and send SMSs over IP, from your data enabled mobile phone (3G/4G,Wifi). End users need an Operator Code, which can be obtain from a VoIP Service Provider, while Service Providers can use this White Label Platform to offer Mobile VoIP services in their own brand. Service Providers iTel Mobile Dialer Express is available in all major OS Platforms & you can fully brand it as per your requirements. For a free trial: •Visit www.revesoft.com •Register for a free Demo with details of your softswitch(IP, Port) & we will send you a Demo Operator Code for testing the mobile app on your own softswitch. The Demo Code can also be used by your customers, followed by their SIP Account details(Username & Password) provided by you. The Demo Code can be commercialized once the trial period is over. iTel Mobile Dialer Express is compatible with all standard SIP softswitches. Features of iTel Mobile Dialer Express •Calls:VoIP calls via Wifi,3G/4G,GPRS/UMTS •SMS:Send SMS over IP •IVR:Plays account balance information •Call log:Displays list of most recent successful calls with duration •Mobile Top Ups can be enabled •Phone Book:View & call contacts,send SMS or Top Up directly from mobile phone's contact list •Top Up & SMS Logs display End Users You will be prompted for the following while starting the app for the first time: •Operator Code: Collect Operator Code from your service provider. If Service Provider is using REVE platform, he will be able to provide a valid Operator Code. For more info. please visit http://www.revesoft.com/products/faqs •User Name – SIP Account User Name given by your VoIP Service Provider. •Password – SIP Account Password given by your VoIP Service Provider. •Caller ID – Your mobile phone number. For assistance on finding a VoIP Service Provider please email us at windows@revesoft.com

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

REVE Systems (S) Pte Ltd

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

REVE Systems (S) Pte Ltd

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

14-09-12

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

6.22 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਵਪਾਰ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ