ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

iVMS-5060(WP)V1.0是由海康威视系统股份有限公司开发的用于windows phone 7.5的视频监控软件。 5060 test Firstly,please input serverAddr :115.236.50.7:85 in config view; Then,input uername: zhangwenrui and password:12345 in Login View. After login,please choose: 1)通信线路1->确定; 2)zhangjian->珠海公交->粤C17805->通道01 or 通道02 or 通道03 or 通道04; 3)you will view the video. Please test,thanks!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO. LTD

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO. LTD

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

16-04-12

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

259 KB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਵਪਾਰ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
中文(中国)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ