₹ 239.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Transform your phone as a network drive (also known as "z drive"). Access your phone/device files with common softwares : MAC OS Finder, Windows File Explorer, Android ES Explorer, VLC, Kodi etc. LAN Drive is a powerfull and easy SMB server - also known as SAMBA server - designed for filesharing. LAN drive is also a powerfull client to connect to SMB servers, and view/copy/paste files easily. You could forget your usb key or your usb cable, you will never forget LAN Drive. TRIAL version : * Limited bandwitch to 0.5 MB/s. Buy the app and transfer up to 50 MB/s (100 times faster) - depending your max wifi speed. Features : * Copy/paste/rename files and folders on your device with MAC OS Finder, Windows File Explorer, Android ES Explorer, etc. * Access Videos, Photos, Music library in your device as network shared folders. * View your multimedia files with embedded mediaplayer (or external app). * Your device name appears automatically in MAC OS Finder, Windows File Explorer, Android ES Explorer, VLC, Kodi etc. * Manage your device name (NetBios) and Workgroup name. * 3 authentication types : Anonymous with popup confirmation, Anonymous and Users with custom rights * Manage users and create your own shared folders with credentials. * View users connected and disconnect them. * Unlimited connections (several users can access your sharings at the same time) * 5 languages : English, Spanish, French, German, Italian. * Launched as a service in the background : Access your SMB server while using other apps * Protocols SMB1 (CIFS) and SMB2 protocol (enable/disable via settings)

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Webrox

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Webrox SARL

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

26-01-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

22.44 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ
ਬਾਹਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ
ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਕੌਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

LAN Drive ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ