ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

This app helps user to calculate loan payments such as monthly payment, total principal, interest and loan payments. App offers 4 different Calculator: ► Mortgage Loan Payment Calculator - User can select a loan term, from 1 year up to a term of 99 years ► Auto Loan Payment Calculator - User can select a loan term, from 1 month up to a term of 999 months ► Personal Loan Payment Calculator - User can select a loan term, from 1 month up to a term of 999 months ► Credit Card Balance Payoff Calculator - User can select a balance payoff term, from 1 month up to a term of 999 months How to use: App has a navigation bar with links to the home screen and loan payment calculators, users can navigate between the calculator and return to the home screen. From the home screen or navigation menu, users can select a calculator and key in the required values to get the desired result. Please ensure to enter only "Numeric" Characters and all fields are mandatory: ► Enter only the percentage value for Loan Down Payment fields ► Decimal points are enabled only for purchase price, loan principal, down payment and interest rate fields ► "Calculate Button" is enabled only after all input fields are populated with user data ► Results are displayed in new activity with an option to share Please watch our demo video listed in our website, to get an idea how user inputs are entered to generate result. FEATURES ► Estimate Monthly Payment ► Estimate Total Interest Payment ► Estimate Total Loan Payments ► Share or Save your result ► Can work with no internet Disclaimer: This app is designed based on the financial formula used commonly to calculate monthly payment, principal and interest. It does not guarantee a loan or offer any loan products. App delivers the results based on the information entered by the user. Please use this App for educational and general knowledge purpose. This version is FREE and is supported by ads. Thank you for your interest and downloading our app and appreciate your valuable feedback / review.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Transpose Solutions

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Transpose Solutions

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Transpose Solutions

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

09-07-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

19.23 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ