ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Meet the new Ludo King game! Become a worldwide Ludo Star. Look no further - play and relive the wonder of the timeless Ludo board game. May the stars shine on your luck and crown you the undisputed King of Ludo! Features: - Smooth Ludo experience - Cutest animation you will ever see in a Ludo game - Ludo board and pawns with bright & vibrant colors - Multiple modes Ludo, Parcheesi, Pachisi - call it anything. This is a timeless board game for all ages across all ages. For all fans of board games such as monopoly bingo , chess free, checker free and snakes and ladders! Easy to understand, Simple to play,Impossible to put down! 100% child friendly. Ludo is fun.Every Ludo game has a nail biting finish. Get transported to the past with our 3D Ludo game. Create lasting memories as you play Ludo with your friends.Beat global opponents at Ludo and earn trophies. Play a quick game of Ludo when you are bored. Experience Ludo like never before.We have additional faster Ludo modes that are coming your way. Let the craving never end - Ludo,Ludo,Ludo! Download now!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Modern Free Games Online Studios

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

31-05-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

22.53 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ