ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Explore an epic mix of original mahjong journey and exciting quests across the Mahjong Solitaire Titan! If you love puzzle, strategy, memory, and brain training challenges, you’ll love Mah jong majong ! Mahjong Treasure Quest is not only about matching tiles. New challenge for mahjong solitaire for saga adventure! The innovative new version of Mahjong Solitaire. Explore the world's best cities as you tackle challenging puzzles. Power-ups and obstacles provide an unexpected twist to every level. Play and relax! Mahjong Epic is a free mahjong game based on a classic Chinese game.(also known as Shanghai Mahjong, Taipei Mahjong, Kyodai, Mahjong Trails, or Shanghai mahjongg) For your unforgettable gaming experience we spiced it up with brain-teasing puzzles and fun riddles, exciting expeditions and challenging quests. For your unforgettable gaming experience we spiced it up with brain teasing puzzles and fun riddles, exciting expeditions and challenging quests. Explore an epic mix of original mahjong and exciting quests across the magic world You'll never be alone: little Sophie and her loyal cat Oliver will lend color to your journey. Do you like Pyramid Solitaire Saga, mahjong titans or mojang games and logic games suchas chess , checkers , monopoly ? Right for you is Mahjong Free Solitaire! Features Mahjong Free Solitaire: • Enjoy 50+ fascinating layouts • Solve captivating quests and puzzles • Clear your way from one land to another, getting rid of whimsical plants and building magic portals • Collect rare artefacts and gems • Set free the enchanted cats • Have fun playing with your friends and family More features you’ll treasure: • Regular game updates with new characters, levels, and quests • Special bonus levels, timed quests, exclusive tile sets • Amazing community and support • Ability to play offline without losing your progress

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Strike Best Mobile Game Studio

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

16-05-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

25.7 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ