ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Master Craft 3D is #1 sandbox block world crafting simulator. If you can imagine it, you can build it! An amazing infinite blocky open world to build, craft and explore minecraft world! Master Craft 3D lets you be the reality crafting god! Do you like crafting and building games as minecraft or roblox or realmcraft or worldcraft? Master Craft 3D as Block Craft 3D is a new free city building game. Download now one of the best simulation games! This amazing game in the style of craft, it collected all the best and remove all unnecessary. Start building and show the world your constructions in exploration lite craft world. Block Craft is a free game. The 3D random generated open world is composed of rough 3D blocks for you to pick up and place everywhere. You can use a variety of different pixel cubes to build anything from simplest houses to magnificent wonders! Big Ben, Cristo Redentor, Eiffel Tower are all in your palm now, you can build them with minecraft blocks and become pickcrafter ! Master Craft 3D is one of the best building games! Try this simulator now and have fun building your city! Master Craft 3D is the best sandbox block survival crafting and building games. Start building your awesome mini block minecraft world now! This game was inspired by craft PE and serves as a free to play alternative. DISCLAIMER: Master Craft 3D is not an official Mojang application. This game is not associated or connected with Minecraft Pocket Edition or minecraft PE FREE. Its a trademark of Mojang and it is not endorsed by or affiliated with the Master Craft 3D Worldcraft game's creator or its licensors.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Fun Craft FPS Games Ltd.

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

02-08-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

70.76 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ