ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ ਹੈ

₹ 134.00
₹ 134.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Math Classroom Challenge is an educational game in first person view, with the mission of solving the different random mathematical exercises proposed. To do this, you have at your disposal a water hose, with which you must water the numbers and the appropriate solutions. All this in a safe environment to learn mathematics in a fun and enjoyable way. It's also the kids version of Math Combat Challenge. Math Classroom Challenge is designed for children over the age of four. In the game the player can do several activities: learn the numbers that fly, learn how to throw the water, solve the static panels looking for the corresponding numbers, and solve the dynamic panels that appear suddenly with three solutions. Always throwing the water from the hose to the correct solution. In the game the player never loses. There is simply a parameterizable timer, and you can choose the type and complexity of mathematical operations, from sums to equations. The errors of the dynamic panels are counted, but they can be reduced if the flying dragons get wet. Although caution, sometimes this can give opposite results if used too much. Math Classroom Challenge is a game for the whole family, which aims to make young people come into contact with mathematics in a fun and entertaining way.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

This new version comes with enhanced memory management , and better use of resources thanks to Directx 12, the new standard API for games by Microsoft. We have also solved some minor glitches in the game, the bears now work better and give new points. Also we have added some minor new graphic elements to the game. New water effects added.

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Educational 3D game to learn math math in a fun way with different and colorful scenarios. For children aged 4 or more. Enjoy math in a fun way.

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

icampomanes

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Copyright (C) 2018 I. Campomanes

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

I. Campomanes, Cristina Kratky

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

14-12-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

965.41 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਵਿੱਦਿਅਕ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ