ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Mini Golf Club is a realistic 3D mini golf simulator with fun gameplay and hundreds of challenging levels. REAL GOLFING EXPERIENCE Combining beautiful graphics, realistic physics and easy-to-use controls, Mini Golf Club is challenging yet fun sport game for all ages. Your goal is to hit the ball into a series of holes on a course using as few strokes as possible. UNIQUE GAMEMODES - Tournament: Play a large collection of pre-made and user-made courses with 9 holes each. The fewer strikes you have at the end of the course the better. - Practice: Practice each level individually to improve your shooting and aiming skills. Completing the levels are easy but mastering them takes time. - Versus: Play turn-based matches for up to 4 players locally on the same device. Challenge your friends and family. - Premium: Unlock special premium levels with unique characteristics. Endless hours of fun is guaranteed. GROWING COLLECTION OF COURSES - The game features 300+ interactive holes with dynamic parts and moving obstacles. - Levels contain a huge variety of ramps, turns, tunnels, slopes, jumps, sand traps, special boosters and portals. - Boosters like wind zones or jump areas physically accurately interact with your ball. - Mini Golf Club has high replayability thanks to the advanced physics engine. - You can play the same level multiple times and you get a different gameplay experience each time. CREATE AMAZING NEW HOLES IN THE EDITOR - The game contains an easy-to-use course editor where you can create your own holes from basic building blocks. - Save your cool creations to play or improve them later. - Send us your best levels for a chance to be included officially in the player-made course collection. SAVE AND REPLAY YOUR BEST MOMENTS - Have you ever performed a funny or lucky shot you wanted to show to your friends but they weren't around? - The replay system allows you to record your gameplay locally and replay it later. - Just finish the actual level and save your game session on the scoreboard. CONTROLS Supports touch, keyboard, mouse and Xbox 360 controller. Touch control is preferred instead of mouse on 2 in 1 devices, but you can still use keyboard to control the ball. CONTACT If you have any feedback to share about the game, please write us at contact@obumogames.com. We really want to hear what you have to say! _____________________________________________ Website: http://www.obumogames.com Facebook: https://www.facebook.com/obumogames Twitter: https://twitter.com/ObumoGames Youtube: https://www.youtube.com/obumogames Google Plus: https://plus.google.com/+ObumogamesEnterprise

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

v1.16.1 - 1 Mar, 2017 - Small improvements and bug fixes. v1.16 - 13 Dec, 2016 - Minor bug fixes and improvements v1.14 - 1 Oct, 2016 - Small user interface changes and fixes - Performance improvements v1.13 - 23 Aug, 2016 - Minor bug fixes and improvements v1.12 - 17 Jun, 2016 - Summer Sale: 50% off of Premium Holes in-app purchase on Windows 10 - Bug fixes and small UI changes v1.11 - 18 Jan, 2016 - Minor bug fixes and improvements. - Small user interface changes. v1.10.1 - 22 Oct, 2015 - Stability improvements and bug fixes v1.10 - 30 Sep, 2015 - Added 18 new levels (Course 28-29) - Minor bug fixes and improvements v1.9.2 - 31 Aug, 2015 - Patch release with several bug fixes - Added Live tile support v1.9 - 21 Aug, 2015 - Added 35 new unlockable premium levels - UI improvements and small changes - Performance optimizations on low memory devices v1.8 - 1 Aug, 2015 - Added 18 new levels (Course 26-27) - Facebook login option and integration to be able to share the game and invite your friends. v1.7 - 4 July, 2015 - Added 27 new levels (Course 23-25) - Level balance adjustments - Minor bug fixes and UI improvements

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

 • 100% FREE
 • 280+ unique and tricky holes
 • Special boosters and moving obstacles
 • Realistic physics based gameplay
 • Visually stunning graphics
 • Lifelike sound effects
 • Turn-based matches for up to 4 players
 • Advanced replay system
 • Full featured course editor
 • Facebook integration
 • Premium levels

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Zoltán Gubics

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Copyright © 2013-2017, Obumo Games

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Obumo Games

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

17-12-14

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

184.89 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(中国)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Mini Golf Club ਵੈਬਸਾਈਟ
Mini Golf Club ਸਹਾਇਤਾ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

Mini Golf Club ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ
ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
Mini Golf Club ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
This app is supported by ads from Microsoft Advertising. Learn more about Microsoft’s privacy practices and your choices. Learn more link: https://choice.microsoft.com/AdvertisementChoice/

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ