ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

> “It plays as good as it looks.” – IGN > “Amps everything up to the next level.” – 148Apps > “Sharp controls, impressive graphics.” – Pocket Gamer Step onto the battlefield with the game that raised the bar for first-person shooters. Create a squad, add your friends and test your skills in dynamic multiplayer warfare against online rivals from around the world! Prefer to work alone? Then step into the thrilling solo campaign as you shoot your way through one dire situation after another to save a world on the brink of anarchy and expose a lunatic’s apocalyptic plans. CHOOSE YOUR FAVORITE CLASS > 9 customizable classes that you can level up across single- and multiplayer > Find the playstyle that suits you: Assault, Heavy, Recon, Sniper, Support, Bounty Hunter, Sapper, X1-Morph or Kommander > Activate class-specific skills by earning and spending Skill Points > Choose from a large range of armors, each with its own set of abilities and perks, designed to boost both your performance as well as your appearance HIGH-POWERED MULTIPLAYER > Watch players in battle with the new Spectator mode > Epic team clashes in Squad vs. Squad matches > Talk to other players in Global and Squad Chat > Individual and Squad leaderboards > Win cool rewards in the limited-time events UNIFIED GAME PROGRESSION > Accumulate XP and level up by playing both single-player missions and multiplayer matches > Unlock higher-tier weapons by mastering lower-tier ones > Customize the perfect weapon using a host of attachments and jump straight into the action INTENSE SOLO CAMPAIGN > Fast-paced story missions with various challenges taking you from Tokyo to Venice > Play the new Spec-Ops missions for a real FPS adrenaline rush > Flawless graphics, music and voice performances perfectly adapted for a shooter game HIGHLY CUSTOMIZABLE CONTROLS > Customize your key bindings to easily overcome your opponents •IMPORTANT• Modern Combat 5 requires an Internet connection and a touch input device. _____________________________________________ Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN Check out the new blog at http://gmlft.co/central Don't forget to follow us on social media: Facebook: http://gmlft.co/SNS_FB_EN Twitter: http://gmlft.co/SNS_TW_EN Instagram: http://gmlft.co/GL_SNS_IG YouTube: http://gmlft.co/GL_SNS_YT This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third party advertisements that may redirect you to a third party site. Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

**Maintenance update** • Bug Fixes • Balance changes • Optimizations For a detailed list of changes, check out our Modern Combat 5 Facebook page.

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

 • > 9 customisable classes that you can level up across single- and multiplayer
 • > Activate class-specific skills by earning and spending Skill Points
 • > Epic team clashes in Squad vs. Squad matches
 • > Talk to other players in Global and Squad Chat
 • > Individual and Squad leaderboards
 • > Win cool rewards in the limited-time events
 • > Accumulate XP and level up by playing both single-player missions and multiplayer matches
 • > Unlock higher-tier weapons by mastering lower-tier ones
 • > Customize the perfect weapon using a host of attachments
 • > Fast-paced story missions with various challenges taking you from Tokyo to Venice
 • > Play the new Spec-Ops missions for a real adrenaline rush
 • > Flawless graphics, music and voice performances with seamlessly integrated cutscenes
 • > Intuitive, highly customizable controls so you can play just the way you want

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Gameloft SE

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© 2014 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

21-07-14

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

1.67 GB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

16 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਪਹੁੰਚਣ ਯੋਗਤਾ

ਉਤਪਾਦ ਡਿਵੇਲਪਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਐਕਸੈਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Italiano (Italia)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
ไทย (ไทย)
Indonesia (Indonesia)
العربية (المملكة العربية السعودية)
中文(中国)
中文(台灣)
日本語 (日本)
中文(香港特別行政區)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ