ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Advanced personal finance manager - the only application on the market that allows you to seamlessly track your cash accounts and stock portfolios. Inspired by popular MS Money and Quicken it inherits many of the features and adds more: simple intuitive interface, flexible reports with drill-down capabilities, online FX rates and stock prices, excellent performance with years of data. Schedule, track, analyse and forecast your expenses months and years ahead, all within this flexible app, even offline. FEATURES: ● cash and stock transactions ● no data is stored online except compact encrypted OneDrive/Dropbox backups ● full multi-currency support, 165 currencies and 43 cryptocurrencies ● online FX rates and stock quotes ● photo and document attachments ● data synchronization between 2+ devices via OneDrive or Dropbox ● account groups ● transactions with custom category/project/payee ● hierarchical categories and projects (a.k.a. tags or classes) ● split transactions ● memorized payees (transaction templates by payee) ● any periodic transaction can be scheduled with a reminder ● budgets and budget groups ● 8 powerful fully customizable reports with tables and charts ● each report can be cloned and saved for future use ● reports and budgets can include scheduled transactions, perfect for forecasting ● drill down into reports and budgets to view related transactions ● OneDrive and Dropbox backup/restore allows multiple profiles ● QIF import/export, import from OFX, export to CSV and Excel ● live tiles for accounts, budgets, reports and quick transactions ● password or PIN protection, encrypted data file ● search in transactions ● flexible configuration ● built in calculator ● dark/light themes ● excellent performance with tens of thousands transactions ● and many more! Free version contains ads and supports up to 2 currencies, 5 accounts and 20 categories. Please contact support team to request a feature or report a defect.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

K-Tech Systems Ltd

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

K-Tech Systems Ltd

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

K-Tech Systems Ltd

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

19-10-17

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

41.08 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਵੈਬਕੈਮ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Български (България)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
فارسى (ایران)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Română (România)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)
中文(台灣)
Deutsch (Schweiz)
Slovenčina (Slovensko)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ