ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

MoneyControl – the highly successful budget-book app for Windows Phone and iOS is now available for Windows 8.1! ► SIMPLE BUT POWERFUL A budget-book app needs to be simple and intuitive, otherwise you’ll quickly stop using it and lose track of your finances. The interface is kept simple while providing you with all the features you need to plan and manage your finances. Nothing more, nothing less. Recurring payments are created automatically, and new incomes and expenses can be entered with just a few clicks letting you keep an overview of your finances so you stop experiencing those nasty surprises at the end of the month. ► FREE DOWNLOAD & TESTING We believe in "try before you buy": You can download MoneyControl free of charge. The free version can be used for an unlimited time and is fully functional; however, the maximum number of entries is limited to 20 per month. Making a simple In-App Purchase, you can permanently remove this restriction. Put MoneyControl to the test and you’ll soon want to buy it. The extensions for PDF reports and photos in entries can also be tested first free of charge and are available as separate In-App Purchases as well. ► RECEIPT BOOKING USING THE CAMERA This feature lets you add a photo to all your entries, eliminating the hassle of archiving paper receipts. Simply take a picture of the entered receipt and add it to the entry. This function is available as an In-App Purchase. ► ADD ENTRIES ON THE GO, ORGANIZE AT HOME Easily add new entries on the go using your Windows Phone, Surface or similar devices and organize them at home. ► FAST SUPPORT A great app needs great support. Many users have mentioned our great and fast support in their reviews but unfortunately the Windows Store offers no way to answer question. Please contact us directly or use the forum on our website.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Priotecs IT GmbH

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Priotecs IT GmbH - Mobiware

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

14-05-14

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

3.04 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਵੈਬਕੈਮ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

MoneyControl ਵੈਬਸਾਈਟ
MoneyControl ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ