ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Play fun crafting and building your mini world 3d in My Craft 3D or block craft to survive in survival craft offline games for free. Join My Craft 3D and enjoy crafting and building adventure like minecraft pocket edition free! An amazing infinite blocky open world to build, craft and explore. My Craft 3D lets you be the reality crafting god! My Craft 3D - Do you like building games? Crafting and Building is the best crafting and building game. Download now the FREE game! Welcome in this free 3D cube world! Explore the minecraft roblox mines! Build your own house for your protection before them and storage provisions. Download this Crafting and Building game for free to your Windows devices and enjoy easy and intuitive control as in game pubg fortnite. Enjoy also completely new graphic textures, which give this game a whole new dimension. It is a classic first person sandbox RPG minecraft adventure, where you have prepared surroundings with gorgeous models like in roblox sandbox game. Start building and show the world your best game and constructions. Crafting and Building is a free game for the whole family: from kids, boys and girls, to adults. This is a great game to satisfy creative block crafting and building. Start playing now My Craft 3D for FREE! Disclaimer: Not an official minecraft product. not approved by or associated with mojang.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

CRAFT GAMES 3D GRAND NETWORK

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

10-04-20

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

96.97 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ