ਫਰੀਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
+ ਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Are you looking for a cute virtual pet your child can play with? MEET DEE – a new kind of virtual pet games your kids will adore! It’s My Virtual Tooth, not a talking dog or a talking cat! This virtual pet is a brand new 2d teeth game, and when it comes to dental games for kids, this cute little tooth is an absolute hit! With the help of these virtual pet games, your kid will understand and learn how important dental health is. The best thing about virtual pet Dee is that he will teach your kids the importance of dental care through talking tooth games, which will be fun and hard to forget. This tooth brushing app also has a toothbrush timer which will help both you and your child make sure that tooth brushing is fun and lasts long enough. So, be a good parent. No! Be the coolest parent! Download My Virtual Tooth and let your kid get the most amazing virtual pet game ever! ★MY VIRTUAL TOOTH FEATURES★ ★ Choose a nice name for your talking pet if Dee is not your fave ★ Talk to your virtual pet and he will repeat everything you say in a funny voice ★ Feed and bathe Dee to keep him clean and happy ★ Get a filling when your talking pet Dee gets cavity ★ Pet, poke, and tease Dee to see what else he can do ★ Dress up your cute virtual pet with countless outfit combinations of your choice ★ Decorate every room of Dee's house with dozens of awesome items! ★ A 3 minute toothbrush timer – wash your teeth to keep them clean until the timer expires ★ Play mini games with your favorite virtual pet - baby tooth ★ Watch Dee grow from a baby tooth to an adult healthy one ★ Share your best moments with your talking pet so your friends can see how much fun you're having playing dental games ★★NO MORE STRESSFUL VISITS TO DENTIST★★ Dental health is very important and sometimes it's hard to explain that to kids. You know how they are always afraid of dentists? (If your kids aren't, you're lucky.) With talking virtual pet such as Dee and similar tooth games, they will soon lose the fear of dentists and develop a habit to brush their teeth regularly. Having this kind of virtual pet games is going to make your child really happy. Dental games for kids are made with a purpose to set your kids free from that fear and with these 2d talking games it will happen sooner than you think. Your child will have an opportunity to help Dee get better when he gets a cavity by being a dentist him- or herself, which will make a dentist work not so unfamiliar. Your kids will have fun while taking care of their dental health, and all that with a help of this gorgeous virtual pet game! How awesome is that? ★★★DENTAL GAMES FOR LOTS OF FUN★★★ If you liked playing with talking animals like talking dog or talking cat, this cute little tooth is going to blow your mind! My Virtual Tooth is a 2d talking game with lots of mini tooth games for boys and girls. You and your child can choose whether you would like to spend time playing Tic Tac Toe, Flappy Tooth or many other dental games for kids. The best games are the ones that are both fun and useful. These talking games for boys and girls are of that kind. They test your child’s reflexes and develop hand-eye coordination and motor skills, so it’s good to let them play for a while. You will be happy to know that playtime is not in vain. Despite the fact that this virtual pet is a game for kids, that doesn't mean that the adults can't enjoy it. So, feel free to complete a few levels while your kid is asleep or at school. One thing is for sure: with My Virtual Tooth app, the whole family will enjoy. Download now and have fun beating your own records in dental games! My Virtual Tooth - Virtual Pet is a free game and it's an intellectual property of Peaksel.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

PEAKSEL D.O.O. NIŠ

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

PEAKSEL D.O.O. NIŠ

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

06-07-16

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

26.16 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਪਹੁੰਚਣ ਯੋਗਤਾ

ਉਤਪਾਦ ਡਿਵੇਲਪਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਐਕਸੈਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Български (България)
中文(台灣)
中文(中国)
Hrvatski (Hrvatska)
Čeština (Česká Republika)
Dansk (Danmark)
Nederlands (Nederland)
English (United Kingdom)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Magyar (Magyarország)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Bahasa Melayu (Malaysia)
Norsk Bokmål (Norge)
Polski (Polska)
Português (Portugal)
Português (Brasil)
Română (România)
Русский (Россия)
sr-latn-cs
Srpski (Srbija)
Español (México)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Svenska (Sverige)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
Tiếng Việt (Việt Nam)
ไทย (ไทย)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ