ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Unravel the gripping story of the Phantom at a Venetian opera house! Your cousin Edward has suddenly disappeared. Now you are the only one who can travel through the famous operas like Madame Butterfly, The Marriage of Figaro and La Traviata to find him. Start playing Mystery of the Opera® and immerse yourself in the dramatic struggle of opera impresarios, stage managers and singers as you reveal the dark forces behind your cousin’s disappearance! EXPLORE beautiful theatrical worlds, FIND helpful hidden objects, PLAY irresistible mini-games, ENJOY challenging quests and collections, SOLVE the Phantom’s Mystery! While this game is absolutely free to play, you have the ability to unlock optional bonuses via in-app purchases from within the game. You may disable in-app purchases in your device settings. Key features of this version: ● Nearly 1850 rousing quests to tackle ● 305 alluring collections to piece together ● 24 gorgeous operas to explore ● Three thrilling mini-games to play ● Unforgettable characters and dozens of powerful tools Plus, more famous operas, characters, quests and levels are coming in regular updates that are absolutely FREE! ____________________________ Game available in: English, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Russian, Korean, Chinese, Japanese, Traditional Chinese ____________________________ Sign up now for a weekly round-up of the best from G5 Games! www.g5e.com/e-mail ____________________________ G5 Games - World of Adventures™! Collect them all! Search for "g5" in Windows Store! Adventure: ▶ Mahjong Journey® ▶ The Paranormal Society™: Hidden Adventure ▶ The Secret Society® - Hidden Mystery ▶ Homicide Squad: Hidden Crimes ▶ Hidden City®: Mystery of Shadows Strategy: ▶ Supermarket Mania® Journey ▶ Survivors: the Quest® ▶ Virtual City Playground ▶ Stand O’ Food® City: Virtual Frenzy HD ▶ Supermarket Management 2 HD ____________________________ VISIT US: www.g5e.com  WATCH US: www.youtube.com/g5enter FIND US: www.facebook.com/g5games FOLLOW US: www.twitter.com/g5games Terms of Service: http://www.g5e.com/termsofservice G5 End User License Supplemental Terms: http://www.g5e.com/G5_End_User_License_Supplemental_Terms

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

We have fixed the game freezing issue. Download this FREE update and continue your adventure. BRAND NEW OPERA – Black clouds are piling up, just as Sicilian villagers are preparing for a music festival in the legendary opera Cavalleria Rusticana. It’s the work of the Shadowy Figure, who can’t stand any warmth, music or celebration, and who wants to blanket this charming hamlet with coldness and silence. Can you remove the threat looming over the Mediterranean countryside and save Summerfest? SUMMERFEST EVENT – Explore this delightful Sicilian village to complete 30 challenging quests and piece together five exclusive collections. Be rewarded with an amazing Grand Piano, special Picnic Basket Talisman and unique male and female avatars. MORE QUESTS AND COLLECTIONS – 60 absorbing new quests and 10 marvelous collections await you.  FRIENDLY VISITS – Visit your friends daily and receive coins and experience points as rewards. FIXES AND IMPROVEMENTS – Experience these important optimizations for yourself. Join the G5 email list and be the first to know about sales, news and game releases! www.g5e.com/e-mail Leave a review and let us know what you think of our latest update. Your feedback helps us provide you with the best experience.

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

G5 Entertainment AB

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© 2018 - 2019 G5 Holdings Limited. Published by G5 Entertainment AB. All Rights Reserved.

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

03-04-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

117.95 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ