ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Hi, welcome! You will really like this game for children, you will have fun with us very well. We are sure that through this baby care game you will make new friends. Every day you can test the most important skills you and to your family you can prove that you are a responsible child. Here, in this game for girls, you'll be able to have the most important role, and you'll be a good doctor that will help a woman to know her twins. She is pregnant and will soon she will give born, she is very nervous but knows that your help will make her to feel better. She wants to become your friend. This girls game will give you exactly what you need in this beautiful day and you'll be certain to win the award for the best doctor. Every day in our clinic many children are born and certainly from now you'll be the doctor who makes all these things come true. If you want this mission to have a happy ending will have to pay attention to every detail of this game. Follow all instructions of this game. Good luck! - Our friend is at home; - She is lonely and needs help; - Now she wants to eat; - Give her some sweets, fruit and milk; - Help her to pack everything she needs; - She started to feel sick and she has to go to hospital; - Now you can consult her; - Check heartbeat; - Check if the young has a fever; - Make anesthesia; - The children were born; - Now you have to wash them; - Change the diaper; - Give them some milk and fresh fruit juices; - Choose the most beautiful clothes; - Choose the most interesting accessories; - You are a wonderful friend.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

zack mmr

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

zack mmr

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

07-02-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

17.08 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ