ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

“Olympus Rising features striking 3D visuals and the presentation is brilliant…The narrative of the game is impressive, and leading your army through the enemy defenses is great fun with seamless controls.” - ONMSFT Download Olympus Rising now, and prove that you have what it takes to become a god in this cutting-edge action-strategy game!   - Fight large-scale battles with hundreds of units - Customise your unique team of Heroes with almost infinite variations of powerful loot - Recruit fantastic beasts from Greek myth and legend - Build a fabulous city on Mount Olympus - Strategically design your defenses to defeat attacking players - Form an unbeatable Alliance and fight epic campaigns in the Alliance Wars   - - - Terms of Service and Privacy Policy - - - By accessing or using a Flaregames product, you're agreeing to our Terms of Service (www.flaregames.com/terms-service/) and Privacy Policy (http://www.flaregames.com/privacy-policy/). - - - Parental Guide - - - Olympus Rising is free to download and play, however some game items can also be purchased for real money. According to our Terms of Service, Olympus Rising is allowed for download and play only for persons 16 years or more of age, or with explicit parental consent. You can read more here: http://www.flaregames.com/parents-guide/

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

* Expand your territory with new island map gameplay! * Take out Elite Foes to win special rewards. * Take part in regular events to win the best loot! * Many more fixes and improvements.

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • A large roster of Legendary Heroes to control
  • Wide range of specialised units and monsters to join your army
  • Strategic defense building with towers, obstacles and units
  • Spectacular battles against real players
  • Tons of item and equipment variations
  • Beautiful buildings and decorations to rebuild Mount Olympus
  • Alliance Wars and unlockable Alliance bonuses
  • A rich world featuring characters and references from Greek myths and legends

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

flaregames GmbH

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Copyright © 2017 flaregames GmbH | All Rights Reserved.

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Keen Flare

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

17-10-17

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

228.89 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

12 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰਣਨੀਤੀ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Français (France)
Italiano (Italia)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
한국어(대한민국)
日本語 (日本)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ