₹ 269.00
₹ 269.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Supported languages: English, French, German, Russian, Spanish. Out There is an award-winning space exploration game blending roguelike, resource management and interactive fiction. You are an astronaut awaking from cryonics not in the solar system, but... out there... in a far and unknown place of the galaxy. In Out There, you will have to survive, tinkering your ship with what you can gather drifting in the void, and spot garden planets to refill your oxygen supply. Space is an hostile place ; dangerous and mysterious adventures will mark each step of your travel. You will not only meet intelligent species that won’t care about you, but also deal with ancient powers linked to your destiny and the fate of mankind itself. Survival and understanding of what is really at stake in the galaxy is the core of what Out There has to offer. • A dark adventure in deep space • Compatible with touch devices or mouse and keyboard • Explore a freshly procedurally-generated galaxy every time • 350+ unique text adventures with multiple choices • Epic main storyline leading to 4 different endings • 10 spaceships with different specs to discover • Crafting system with 20+ alien technologies built from 15 materials • Engage with alien life forms and learn their language • No combat! it’s you against the environment • Eerie score by award-winning composer Siddhartha Barnhoorn (Antichamber, The Stanley Parable) featuring vocals by Lara Ausensi (Forest Kingdom II, Shevannai - The Voice of Elves) • Fantastic pulp comics graphics • High replay value

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Mi-Clos Studio

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© Mi-Clos Studio 2013-2016

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Mi-Clos Studio

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

30-03-16

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

250.8 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਇਵ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)


ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ