ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ₹ 1,099.00 ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਲ₹ 549.00
50% ਛੂਟ • 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਕੀ
 
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

The first Linux distribution optimized for Windows Subsystem for Linux (WSL). Based on Debian. Built on work by Microsoft Research. From open-source software startup Whitewater Foundry. Leverage the power of the Linux terminal on Windows 10. Get started in open source programming with git. Manage remote servers with OpenSSH or Azure CLI. Automate tasks with Python, PowerShell, or Bash. Run a local LAMP stack for testing your interactive website. Build with the latest open source libraries and tools, including NodeJS and Ruby Gems. Run many basic graphical Linux apps, like GNOME Builder.* Easily deploy and interact with Docker. 予測非ラテン文字入力を設定します。 DISCLAIMER: Windows Insider versions are not production-ready and can contain incompatibilities or bugs that affect the performance of Pengwin. We support insider versions on a best-effort basis. WSL2 is a preview technology that Microsoft planned to release in May 2020. Not all Pengwin features are currently compatible with it and we are working on these to be ready for the launch date. *Requires a Windows-based X server, such as X410, VcXsrv, or Xming.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Whitewater Foundry, Ltd. Co.

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Copyright Whitewater Foundry, Ltd. Co.

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Whitewater Foundry, Ltd. Co.

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

21-09-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

233.7 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਡਿਵੇਲਪਰ ਟੂਲ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਐਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਇਵ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Pengwin ਵੈਬਸਾਈਟ
Pengwin ਸਹਾਇਤਾ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

Pengwin ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ
ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
Pengwin ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
Pengwin is open source, licensed under the MIT license, and contains other assets licensed under other licenses: https://github.com/WhitewaterFoundry/Pengwin/blob/master/LICENSE.md The complete source code and building instructions for Pengwin can be found at: https://github.com/WhitewaterFoundry/Pengwin/

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ