ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

This People Connector App allows you to manage and route business quality VoIP phone services for existing subscribers. Send and receive unlimited SMS text messages with this app, email, a web browser, and many third party phone apps. People Connector offers toll free phone, and fax numbers in thousands of rate centers in the USA, Canada, Puerto Rico, and many international countries. We offer unlimited SMS texting with USA and Toll Free numbers, and we offer outbound service. We also offer both managed and unmanaged PBX virtual private server services. Use this app to route your People Connector phone numbers to IP phones, iPhone apps, voicemail-to-email, a phone number, or to our “Call Router” hosted PBX services or a PBX virtual private server. For example, route your phone number(s) to the People Connector phone App, and if you do not answer, to any phone number, then to voicemail-to-email. Sample call router plans are available in this App. Get unlimited in network inbound and outbound calls with anyone that has our recommended third party App or any SIP based device (such as an IP phone). 911 services for local USA numbers are available for an additional fee. Call Router Features: Gain powerful call routing features with the Call Router. Route calls to these features: -Forward to a phone app, then to phone number, then to voicemail -Multiple phones simultaneously -International phone numbers -Unlimited extensions -SIP based PBX System -Company introductions -VoIP devices -Voicemail -Dial by Name Directory -Informational messages -After-hour greetings -Notification services (e.g. Press 1 to accept call or 2 to send to voicemail) -Call Screening -Call blocking -Music -Various Combinations of these features. (e.g. Have the caller press an extension to leave a voicemail, or connect to sales or other departments, listen to Spanish or English messages, ring multiple phones for 20 seconds, then play an informative message if you do not answer, then ring your cell.) -Soft Phone. Receive calls on your computer or Smartphone. -Virtual calling card -Get professional recordings --Call into our recording studio to record your greetings or messages for free, or write a script for professional female and male English and Spanish voice specialists for a small fee. Fax features: -Get Toll Free or local USA numbers. -Send and receive fax messages using a web portal. -Receive faxes by email in PDF format. -Send faxes by email by attaching any of the following document types: JPG, PDF, Adobe PostScript, TIFF, Word, Excel, CSV, HTML or plain text. Just email the attached file to any fax machine. We offer international numbers in the following countries: Argentina Austria Australia Belgium Bulgaria Bahrain Brazil Switzerland Chile Colombia China Cyprus Czech Republic Denmark Dominican Republic Algeria Spain Finland United Kingdom Georgia Guatemala Croatia Hungary Ireland Israel Jordan Lithuania Luxembourg Latvia Malta Mexico Netherlands Norway New Zealand Peru Poland Panama Romania Sweden Slovenia Slovakia El Salvador Venezuela Vietnam South Africa

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

People Connector

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© 2017 People Connector. All rights reserved.

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

People Connector

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

09-10-17

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

20.98 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਵਪਾਰ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ