₹ 54.00ਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
+ ਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
₹ 54.00+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Try Planet of Cubes Survival Craft in ONLINE MULTIPLAYER MODES with Survival Online & Creative Online Games! It is about to survive with survival craft build battle or play creative world craft games with crafting and building in multiplayer online or single player offline. This is a new updated pocket edition for mobile devices. Take your chance to battle, survive, build and block craft together with your friends, girls, boys, kids or anyone else around the world totally for free. ***ONLINE MULTIPLAYER MODES*** SURVIVAL ONLINE MULTIPLAYER GAMES: Start survival world exploration! Mining blocks, tons of multi crafting recipes for blocks, items, food, seeds, and potions are available for you! Easy and hard survive battle! Do everything to survive! Fun survival craft online: unite with friends and build a survival ark, base, or kingdom, battle mobs and players. Create your strongest royale survival team. Organize minigames: pvp, survival arena, battle, wars, deathmatch, hunger games – all of these surviving minigames you can organize with your survival team, or alone! Have fun and show it on youtube. Lots of pets, animals, hostile mobs! Tame, feed, breed and kill! Girl or boy? Customize your hero by using awesome skins and armor, then show off on the game arena. CREATIVE MULTIPLAYER ONLINE GAMES: Crafting and building! Build craft your block dreams: house, village, world or explore creative realms built by your friends, help them to finish building! Fun exploration! It’s fun to explore cool buildings, block worlds and realms built by others. Even more fun to build from zero and show your own buildings. ***OFFLINE CREATIVE & SURVIVAL GAMES*** Play offline single player games without need of wi-fi for free. Surviving, crafting, building, killing, hunting, hunger games are still available for your alone survive adventure. Friendly worldwide game community with cool boys, girls and kids are waiting for you! Join us! YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCQkcxVUVdLoFTlfWKwz6ORA FORUM: http://poc.solverlabs.com/forum FACEBOOK: https://www.facebook.com/planetofcubes/ TWITTER: https://twitter.com/PoC_Game INSTAGRAM: https://www.instagram.com/planet_of_cubes_online/ Planet of Cubes Survival Multiplayer Games is not an official Mojang app. These mmo online multiplayer free games is not associated or connected with Mojang AB and its Minecraft - Pocket Edition (MCPE). Minecraft pe is a trademark of Mojang AB and it is not endorsed by or affiliated with the creator of Minecraft or its licensers.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

New Year and Christmas update with many holiday perks and tweaks! Download Planet of Cubes and invite all your friends to celebrate festive season together: - Added ability to craft a boat and use it for transportation on the water. You can also quickly buy the boat in the game shop - Improved AI for aggressive mobs in Survival Multiplayer mode - Added display count of the players online for every game mode - Added cool and fun Christmas decorations for many mobs - Updated Spawn Zones with Christmas and New Year theme - Modified default texture pack to create Christmas and New Year atmosphere across the entire game! - Added festive graphical elements to the UI - Added “Christmas” section to the shop with huge discounts on Christmas related items limited time! - Updated 3D model of the ostrich mob - Added screen safe area support for devices with elements like notches and hole punches - Improve usability of buttons for closing chest, craft, inventory, and other windows - Implemented various UI improvements and fixes - 3D rendering speed improvement YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCQkcxVUVdLoFTlfWKwz6ORA FACEBOOK: https://www.facebook.com/planetofcubes/ TWITTER: https://twitter.com/PoC_Game COMMUNITY: https://poc.solverlabs.com/ FORUM: https://poc.solverlabs.com/forum INSTAGRAM: https://www.instagram.com/planet_of_cubes_online/

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • 5 different modes: Survival Multiplayer and Creative Multiplayer, Survival Singleplayer and Creative Singleplayer, Private Maps
  • Survival Multiplayer in the Massive Open World with Friends and unlimited number of players
  • Friends List. Private chats and instant teleports to any friend
  • Online chat with all players around or private chats with any friend
  • TNT explosions, Brewing and Potions in real-time Survival Multiplayer
  • Range weapon in Survival Multiplayer: Bow, Arrows, Snowball and Eggs
  • Creative Multiplayer Mode the Massive Open World with Friends
  • 160+ skins to choose for your player
  • 7+ themed skin packs
  • 4+ Block Texture Packs and more to choose from

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Solverlabs

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Solverlabs, LLC 2020

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

23-09-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

375.37 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ