ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Hi, how are you? Want to have fun with us? If you want to relax with us you will definitely have a successful day. Through this game for girls you'll have the opportunity to test some skills. You'll be able to prove to all that you can be a good friend and we must not forget and that will prove that you are a child of the who may become liable for help in a critical situation. With this game you will meet our friend you will know that soon she will become mother. This is home alone and you have to go to help her with everything she needs. The best thing would be to pay attention to all the details because this mission is special. In your hands is the life of a child, today you will be the doctor who will help him be born. Follow all instructions of the game. Good luck! - Our friend was in the park and there was an accident, fell and now feels bad; - You have to call an ambulance; - On the way to the hospital you'll have to remove the thorns of arms; - Disinfect wounds; - Apply a cream that helps skin look better; - You can begin consultation; - Check heartbeat; - Check blood pressure; - Make ultrasound to see how the child feels; - Do anesthesia; - The child was born; - You have to check heartbeat; - Check weight and height; - Now you have to wash her baby; - Change the diaper; - Give him milk; - If he cries you must give him a toy; - Choose the most beautiful clothes; - Mother and baby feel good.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

zack mmr

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

zack mmr

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

05-04-16

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

27.73 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ