ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

“The graphics are fantastic and the few changes in an established formula makes for a great little game” - tech-tongue.com “Getting strong towers and magic and using them intelligently is a lot of fun, especially since there’s no arbitrary energy to limit how much you can play” - TechnologyTell.com “Go check it out, defenders” - Droid-Life.com Enter the Prime’s World Universe and destroy countless enemies with towers and magic. Make your own unique cards collection and fuse your towers to get them even more powerful! Enhance your hero, your spells and your skills, be strategic and don’t forget to try Heroic Mode to become the greatest Defender. Join us on https://www.facebook.com/PrimeWorldDefenders to learn more. KEY FEATURES: ● Stunning 3D-graphics with amazing effects truly best in their genre; ● Tower defense gameplay with collectible card game elements; ● Over 26 towers with up to 25 levels of upgrades and 13 kinds of spells; ● Share your progress via Facebook and make your friends jealous. DON'T FORGET ABOUT: ● 36 types of violent monsters; ● Mighty bosses with unique abilities; ● Captivating storyline with 23 missions, extra boss levels, and randomly generated missions; ● Special placement on the map and anomalies to boost your powerful attacks; ● Different strategy for every map; ● Unpredictable ways of defense. And even more amazing features! Try it right now and claim the Prime. Facebook: https://www.facebook.com/PrimeWorldDefenders

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

Fixed an issue when game progress was lost under certain circumstances.

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Tower defense meets CCG
  • Over 26 towers with up to 25 levels of upgrades and 13 kinds of spells
  • Stunning 3D-graphics with amazing effects truly best in their genre
  • 36 types of violent monsters
  • Mighty bosses with unique abilities
  • Different strategy for every map
  • Campaign, mission generator, draft and heroic mode

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Nival Inc.

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

©Nival Inc, 2015

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Nival Inc.

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

01-04-15

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

271.87 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰਣਨੀਤੀ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Русский (Россия)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ