₹ 54.00ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
₹ 54.00+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Forget the Milky Way! This is the Rabbids Way! Rabbids Big Bang is the first Rabbids physic-based game on mobile devices that lets you pilot a Rabbid in space with the tip of your finger! BECOME AN EXPERT RABBID PILOT WITH ONLY ONE FINGER! * Use a bat to thrust a Rabbid into space… * … and control its trajectory using the jetpack and planet gravity. * Play tactically as your fuel will drain when you boost. * Don’t crash into the planets... unless you’re asked to! COMPLETE 150 SILLY AND CHALLENGING MISSIONS * Explore 10 different wacky galaxies each of them offering 15 missions. * Bounce on Space Duckies, hit Space Cows, or fly your Rabbid to the Sun. * Use our ranking system to progress with your Rabbid and unlock achievements. UPGRADE & CUSTOMIZE YOUR RABBID * Collection coins to upgrade the jetpack and increase its power. * Customize your Rabbid with new helmets, bats and more for the funniest looks. * Equip your Rabbid with special items and master the galaxy of fun! THE RABBIDS WACKY HUMOR *Space cows, cheese planets, UFOs… Your Rabbid will have more than one occasion to scream Bwaaah…and so will you! Rabbids Big Bang is made for your children! It includes a parental gate that prevents accidental in-app purchases. Game available in: English, French, Italian, German, Spanish, Japanese, Chinese, Korean, Brazilian Portuguese and Russian. Stay on top of your game! Get the latest news, deals, and more at.... FACEBOOK: http://facebook.com/UbisoftMobileGames TWITTER: http://twitter.com/ubisoftmobile YOUTUBE: http://youtube.com/user/Ubisoft

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Pilot your Rabbid in space with one finger
  • Complete 150 silly and challenging missions
  • Upgrade and customize your Rabbid
  • Unlock achievements and fun items
  • Enjoy the Rabbids wacky humor

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Ubisoft Entertainment

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Rabbids, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Ubisoft Entertainment

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

05-03-14

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

46.49 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਪਹੁੰਚਣ ਯੋਗਤਾ

ਉਤਪਾਦ ਡਿਵੇਲਪਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਐਕਸੈਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Français (France)
Italiano (Italia)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
한국어(대한민국)
日本語 (日本)
中文(中国)
Русский (Россия)
Português (Portugal)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ