ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Racing Club takes the racing & car 🚗 driving genre to a whole new level by adding an addictive career mode, a gigantic manor, extreme car tuning, stuning car paint DIY and the most realistic car physics ever. Pick your favorite car like AE86, lamborghini reventon or Ferrari 458 🏎and join a racing club to accomplish your dream!💪 ★BECOME A PAINT DESIGNER🐉★ DIY your own car style. Every theme can be made by decals: Comic, Cartoon, Heroes, Games, Films... Imagination is your only limit! ★UNLIMITED STUNS🌟★ Create your own car and show off your style to everyone! From blueprints to car parts, you can create your own dream car with this game. Plenty of official speed machines like Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti... are waiting for you in our project cars! ★STUNNING GRAPHICS🚗★ Interactions between the vehicles, environments & tracks are a fully physics-based experience! ★CHALLENGE THE RACING🏎★ Racing & car driving and drifting has never been so much fun before! Drive to the world tour challenges and win them to collect more cups and make some reward! Buy your dream car and customize it in the intensify shop💰! Feel the thrill of real racing across high-speed tracks around the world! ★CLUBS AND COMPETITIONS👨‍👩‍👧‍👧★ Form a club with your comrades in arms or join your favorite club. Building and chatting, helping and being helped... You can also take part in the club elite trials and win the top prize for your club. 🤙Official service: feambergame@outlook.com 🤙Facebook homepage: https://www.facebook.com/RacingClubGame/ 🤙Game group: https://www.facebook.com/groups/RacingClubGame/

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

*The new Arena mode is coming! All players, above level 7, can participate in it by clicking Match→Start race→Arena 5 free attack one day, with a short break after each that By winning to replace the opponent's ranking Arena settled every day, rewarding massive sports coins Competitive coins can buy car blueprints in exclusive car stores! *Improved Growth Quest, you can view the milestone reward by clicking on the Growth Quest now!

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

成都羽珀科技有限责任公司

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

02-07-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

214.84 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰਣਨੀਤੀ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ 3D ਔਬਜੇਕਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਮੈਟਿਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

中文(中国)
English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Racing Club ਵੈਬਸਾਈਟ
Racing Club ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ