ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Fight alongside 50 million+ fans of Real Steel World Robot Boxing in an epic sequel. Build Your Own Robot Champion and Dominate 10 inspiring Arenas. Create 1000s of unique robots from exclusive and legendary robot parts. Defeat the Legends of the New Real Steel Era & an All New Mysterious Super Boss to Reign Supreme as The Undisputable Champion! BUILD YOUR CHAMPION Unleash your unique identity from 100+ colossal robot parts of 17 Exclusive Robots. Choose from iconic Heads, massive Torsos and powerful Hands & Legs. Customize your Robots with exciting Paint, Intro that mimics your style and announce your unique Name to be acclaimed as the King Maker of Real Steel Champions! UNLEASH HEROIC MOVES Select devastating Heavy & Special Attacks, Ultimate Upgrades, Critical Hits and Finishers for your winning strategy. PLAY WITH REAL STEEL LEGENDS Own A Roster Of Real Steel Legends - Atom, Zeus, Noisy Boy, Midas & Metro & Relive the Championship experience. PROVE YOUR METTLE • In The Tournament with 20 fights including 4 Indomitable Bosses • Across 30 Mighty Challenges • Rip Off Opponents in record time with 96 Time Attack fights • And hone your skills with Unlimited Free Sparring This game is completely free to download and play. However, some game power-ups can be purchased with real money within the game. You can restrict in-app purchases in your store’s settings. * Permission: - ACCESS_FINE_LOCATION: To determine your location for region based offers. *Also optimized for tablet devices Like us: https://www.facebook.com/RealSteelChampions Follow us: https://twitter.com/RelianceGames Watch us: http://www.youtube.com/reliancegames Visit us: http://www.reliancegames.com

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

Fixed the bugs

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Reliance Games

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Reliance Games

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

22-05-15

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

192.81 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

7 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Real Steel Champions ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ