₹ 109.00
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Add a virtual mouse, keyboard, and remote to your Amazon Fire TV or Amazon Fire TV Stick. This app allows use to use your phone as a virtual remote and mouse to control your Amazon Fire TV. Features: Virtual mouse / touchpad with TV screen pointer D-Pad with left, right, up, down, and select controls Music / Video controls Back, Home, and Menu button controls Keyboard Auto detects Fire TV devices (manual IP address configuration is also available) Requirements: 1.) Amazon Fire TV or Fire TV Stick 2.) 'Remote for Fire TV' app installed on your FireTV. 2.) Windows phone Note 1: This app must be installed on both devices. The Fire TV component of the app must be installed on your Fire TV via the Amazon App Store. Note 2: Apps must support mouse and/or touch functions for the mouse pointer functionality but most are compatible. A web browser is an example of an app that works great with this apps virtual mouse. Disclaimer: "This app was not created or endorsed by Amazon." If you have any questions please contact: wptouchdev [at] gmail.com Thank you!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

guidology

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

guidology

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

20-01-15

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

1.27 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ