ਫਰੀ
ਇਹ Microsoft Edge ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ
ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Save the articles, new stories and videos you want to read and watch later to Pocket. View them in a beautiful, easy-to-read layout on your phone, tablet, and computer. “Stop emailing yourself links and just install Pocket.” - The Verge With Pocket for Microsoft Edge, you can: * Save any page on the web with one click * Read anything you save on your phone and tablet with the Pocket app * Enjoy a beautifully clean, easy-to-view layout that’s free of distractions and customizable to your reading style. * Organize your saves for recipes, trip planning, work-related content, and more * Listen to your articles on-the-go * Discover personalized story recommendations hand-picked by Pocket -- If after installing the extension, it doesn’t work, please restart Microsoft Edge. If the extension still isn’t working, please provide feedback through the Feedback Hub.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Read It Later, Inc

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Read It Later, Inc

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

11-05-16

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

1.6 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਉਤਲੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬਦਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬਦਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (Latinoamérica)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(台灣)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Save to Pocket ਵੈਬਸਾਈਟ
Save to Pocket ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ