ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Built for, and only for virtual-reality experiences, Skypiercer VR is a fast-paced racing game, which allows you to get a rough idea about what does soaring in the sky actually feels like. Skypiercer VR is designed to be user-friendly. There aren't any complicated gears, confusing gauges and countless switches, all you have to do is looking at the next checkpoint, then go for it fearlessly. However, Skypiercer VR will not always treat you as a baby. The simulation-style physics will also come as an option in the full-release version. For the demo version, only 1 aircraft, 1 game mode and 3 levels are included. Free updates will be coming later. (*WARNING*:For your own safety, please read the precautions in this software carefully.)

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Easy to play, hard to master.
  • Good graphics as a virtual-reality based game.
  • Three thrilling VR flight experiences included in the free demo.
  • Simulation-style physics will also come as an option in the full-release version.

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

北京游极虚拟现实文化传播有限公司

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Beijing UG Virtual Reality Technology Co.,Ltd.

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

22-03-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

3.08 GB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

See your current and past surroundings

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

中文(中国)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Skypiercer VR Demo ਵੈਬਸਾਈਟ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ