ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

If you are an Arduino fan, this app is for you. This app is for Arduino project https://www.hackster.io/sameerk/smart-switch. If you build the hardware part of the project; but do not wish to build the app, you can download this app and use it. It is an open source app with source on Github (https://github.com/sameerkapps/smart-switch). If you like the app, spread the word and give it rating. It is important that the Arduino is paired with the phone prior to using the App. The app works only with the paired devices. 1. Start the App 2. Click Refresh 3. Select the desired device. (It will be something like HC-XX if you use HY-MCU) 4. Click Connect 5. Wait for it to display “Connected Successfullly”. 6. Toggle Off to turn the device on. This will change text to On. 7. Toggle On to turn it off.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

sameerk

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Sameer Khandekar

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

sameerk

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

21-07-15

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

1.33 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Smart Switch ਸਹਾਇਤਾ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ