ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

INITIATING GLOBAL OPERATIONS: The time for diplomacy is gone. We are calling for the best sniper in the world to join us as we take aim at evil, wherever it hides. This is not a game. There is no room for remorse here, so shoot to kill. A STUNNING FIGHT AGAINST EVIL • 500+ missions. • Soldiers, armored vehicles, air units and many more enemy classes. • Slow-motion “bullet time” effects capture your every sniper headshot. • Sandstorms, blizzards, rainstorms and other rich atmospheric effects. MODERN FIREPOWER • Sniper rifles, assault rifles, railguns and top-secret weapons. • Gather components to upgrade your military arsenal. PVP CHALLENGE • Steal resources from other players by breaking down their defenses. • Build a strong squad to keep your loot safe. LEAGUES • Earn a high enough score to enter a league and unlock rewards! Then check out who's at the top of your league on the Leaderboards. Guard your gold and secure your position using the brand-new SHIELD defense system. CLANS UP FOR GRABS • Join or create sniper Clans to team up with other players. • Trade and share resources with your Clanmates to strengthen each other. • The group Chat lets you talk strategy and socialize with your allies. CLAN HQ • Establish a home base for your Clan that members can help improve together. Clan HQ buildings can unlock loads of perks, including PvP boosts, Tier-5 Squadmates and much more. CLAN WARS • Prepare for a new game mode where Clans go head-to-head in the ultimate showdown. Declare war, weaken the opposing clan's Reactor Core, and pillage resources from them! Find out more about the game on the official site -- http://www.sniperfury.com/ _____________________________________________ Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN Check out the new blog at http://gmlft.co/central Don't forget to follow us on social media: Facebook: http://gmlft.co/SNS_FB_EN Twitter: http://gmlft.co/SNS_TW_EN Instagram: http://gmlft.co/GL_SNS_IG YouTube: http://gmlft.co/GL_SNS_YT This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party site. Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

This update is all about WAR. Read on to find out what’s new! The ""Invasion Phase"" has been renamed the ""PLANNING PHASE"". During the Planning Phase, choosing OFFENSIVE AND DEFENSIVE buffs will add a new layer of strategy to wars. WAR ROOM – A new clan building to store war resources (easily won from regular PvP). Other improvements: Increased Arena stability, “Rookie” status for new clan members, and some bug fixes

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • • 500+ missions
  • • Soldiers, armored vehicles, air units and many more enemy classes
  • • Slow-motion “bullet time” effects capture your every sniper headshot
  • • Sandstorms, blizzards, rainstorms and other rich atmospheric effects

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Gameloft.

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© 2015 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

03-02-16

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

1.96 GB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

16 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Sniper Fury ਵੈਬਸਾਈਟ
Sniper Fury ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ